1

Διδασκαλια

2

Ερευνα

3

Καινοτομια

Τμήματα

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τ.Δ.Δ.

Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας